TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

    Số:       /TB/TTPTNNL

THÔNG BÁO

Về Quy Định Điểm Đạt và Điểm Liệt bài thi Tiếng Anh trình độ B1 tương đương

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết thông báo về quy định số điểm đạt và số điểm liệt cho bài thi Tiếng Anh trình độ B1 tương đương, như sau:

  1. Bài thi tiếng Anh trình độ B1 tương đương được tính trên thang điểm 100, trong đó kết quả hiển thị ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT.
  2.  Học viên ĐẠT nếu:

- Đạt tổng điểm 50/100 điểm.

- Mỗi bài thi Đọc, Viết, Nghe, Nói điểm không dưới 30%.

* Cụ thể như sau:

* Điểm tối thiểu cần để đạt cho toàn bài thi là: 50/100 điểm và không có điểm liệt.

* Điểm liệt cho từng phần kỹ năng:

- Kỹ năng Nói là: < 6 điểm.

- Kỹ năng Nghe là: < 6 điểm

- Kỹ năng Đọc là: < 9 điểm

- Kỹ năng Viết là: < 9 điểm

Lưu ý: Thí sinh được thi lại phần kỹ năng bi liệt.

Nơi nhận:                                                                                                                                     Phan Thiết, ngày 01 tháng 11 năm 2017

  • - Ban đề - chấm thi;                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC
  • - VT TTPTNNL;                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   Ths.Võ Khắc Trường Thi    

02526289888

Thống kê truy cập

0171433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
266
215
442
2129
2991
7728
171433

Forecast Today
576

Online (15 minutes ago):20
20 guests

Your IP:54.167.15.6