Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực – Đại học Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số 121 /QĐ/ĐHPT-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Hội đồng Quản trị trường Đại học Phan Thiết.

Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực là đơn vị do Đại học Phan Thiết thành lập, là đơn vị trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Trường Đại học Phan Thiết.

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Với phương châm ”Cùng đồng hành – Cùng tiến bước – Cùng vươn cao” làm trọng tâm.

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – Đại hoc Phan Thiết có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và cấp chứng chỉ cho từng lĩnh vực dựa trên ưu thế các ngành đào tạo chuyên môn của Trường và nhu cầu của xã hội.

Đáp ứng mọi yêu cầu của người học về các kỹ năng giao tiếp, về quản lý, về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và các kiến thức kinh tế - xã hội.

Có chức năng liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – Đại học Phan Thiết hoạt động theo Quy định của Điều lệ trường Đại học và Quy định của pháp luật.

0626289888

Thống kê truy cập

0248423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
229
472
1281
2635
7438
8728
248423

Forecast Today
648

Online (15 minutes ago):24
24 guests

Your IP:23.20.157.174