TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra Tiếng Anh Chuẩn đầu ra

Khóa ngày 15/05/2016

 

TT

SBD

HỌ TÊN

GIỚI TÍNH

NƠI SINH

MSSV

1

T001

Lê Văn

An

Nam

Bình Định

1554030002

2

T002

Ngô Tấn

Anh

Nam

Bình Thuận

1254030001

3

T003

Trần Thị Hải

Âu

Nữ

Bình Thuận

1354020003

4

T004

Trần Đặng Ngọc

Bích

Nữ

Bình Thuận

1350103044

5

T005

Trần Hữu

Bình

Nam

Khánh Hòa

1210040002

6

T006

Trần Ngọc Tú

Châu

Nữ

Bình Thuận

1310020006

7

T007

Nguyễn Thảo

Chi

Nữ

Bình Thuận

1210103001

8

T008

Phạm Văn

Cương

Nam

Bình Thuận

1310040002

9

T009

Nguyễn Trần Minh

Đăng

Nam

Bình Thuận

1554010002

10

T010

Lê Thị Anh

Đào

Nữ

Bình Thuận

1310103044

11

T011

Huỳnh Phát

Đạt

Nam

Bình Thuận

1310103045

12

T012

Nguyễn Hải

Đạt

Nam

Bình Định

1054010023

13

T013

Nguyễn Văn

Đông

Nam

Bình Thuận

1310103047

14

T014

Nguyễn Quang

Đức

Nam

Bình Thuận

1310040005

15

T015

Trần Thị Hồng

Diễm

Nữ

Bình Thuận

1250103004

16

T016

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

Nữ

Bình Thuận

1310103046

17

T017

Nguyễn Thị Hiền

Diệu

Nữ

Bình Thuận

1154010007

18

T018

Nguyễn Thị Thu

Dung

Nữ

Bình Thuận

1354020010

19

T019

Nguyễn Thị Thảo

Duyên

Nữ

Bình Thuận

1310010004

20

T020

Nguyễn Thu

Nữ

Lào Cai

1154020089

21

T021

Trần Thị Thu

Hài

Nữ

Bình Thuận

1350103008

22

T022

Phạm Văn Ngọc

Hân

Nam

Bình Thuận

1210020061

23

T023

Nguyễn Thị Thanh

Hân

Nữ

Bình Thuận

1350103051

24

T024

Nguyễn Thị Bích

Hằng

Nữ

Bình Thuận

1454010007

25

T025

Lê Thị Thanh

Hằng

Nữ

Bình Thuận

1354020014

26

T026

Lê Hoàng

Hảo

Nam

Bình Thuận

1350103052

27

T027

Huỳnh Thanh

Hiền

Nam

Bình Thuận

1310010008

28

T028

Cao Lệ

Hiền

Nữ

Bình Thuận

0000000291

29

T029

Đinh Xuân

Hiếu

Nam

Bình Thuận

0000000305

30

T030

Nguyễn Trung

Hiếu

Nam

Bình Thuận

1310103007

31

T031

Nguyễn Đình

Hòa

Nam

Bình Thuận

1310010006

32

T032

Nguyễn Thị

Hòa

Nữ

Bình Thuận

1354010009

33

T033

Võ Văn

Hòa

Nam

Bình Thuận

1154010020

34

T034

Nguyễn Thị Bé

Hoa

Nữ

Bình Thuận

1154010019

35

T035

Trần Đình

Hoan

Nam

Bình Thuận

1310040009

36

T036

Nguyễn Ngọc 

Hoan

Nam

Bình Thuận

1310103009

37

T037

Nguyễn Tấn

Hoàng

Nam

Ninh Thuận

1210040009

38

T038

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

Bình Thuận

1310020015

39

T039

Cao Thế

Huân

Nam

Bình Thuận

1210103061

40

T040

Trần Thị Bích

Huệ

Nữ

Bình Thuận

1210020013

41

T041

Huỳnh Chí Minh

Hùng

Nam

Bà Rịa -
Vũng Tàu

1310040011

42

T042

Đinh Thị Minh

Hương

Nữ

Bình Thuận

1250103010

43

T043

Phan Thị

Hương

Nữ

Bình Thuận

1354020021

44

T044

Hoàng Thị Mỹ

Hương

Nữ

Quảng Trị

1250104003

45

T045

Dương Thị Bích

Huyền

Nữ

Bình Thuận

0000000248

46

T046

Phạm Nhật

Khanh

Nam

Bình Thuận

1210040014

47

T047

Nguyễn Thị Trúc

Liên

Nữ

Bình Thuận

1250103011

48

T048

Nềnh Nhộc

Lìn

Nữ

Bình Thuận

1210020018

49

T049

Phạm Thị Trúc

Linh

Nữ

Bình Thuận

1350103014

50

T050

Nguyễn Thị

Loan

Nữ

Yên Bái

1310103057

51

T051

Nguyễn Vĩnh

Long

Nam

Bình Thuận

1310010009

52

T052

Phạm Thị Lưu

Ly

Nữ

Bình Thuận

1250103012

53

T053

Đào Thị Minh

Nữ

Bình Thuận

1310020024

54

T054

Huỳnh Thị Kim

Nữ

Bình Thuận

1354020026

55

T055

Lê Thanh

Mến

Nam

Bình Thuận

1310103059

56

T056

Phạm Kỳ Thiện Tú

Minh

Nữ

Bình Thuận

1350103060

57

T057

Nguyễn Công Hải

Minh

Nam

Bình Thuận

1310103060

58

T058

Võ Thị Kim

Nga

Nữ

Bình Thuận

1310020027

59

T059

Nguyễn Thị

Ngã

Nữ

Bình Thuận

1310020029

60

T060

Lê Thị Thanh

Ngân

Nữ

Bình Thuận

1310020030

61

T061

Cù Thị Tuyết

Ngân

Nữ

Bình Thuận

1250103013

62

T062

Ngô Thạch

Ngân

Nữ

Bình Thuận

1350103017

63

T063

Trần Thị Kim

Ngân

Nữ

Bình Thuận

1210020026

64

T064

Dương Thị Kim

Ngân

Nữ

Ninh Thuận

1250103014

65

T065

Nguyễn Thị Mỹ

Ngọc

Nữ

Bình Thuận

1350103062

66

T066

Tô Thị Ánh

Ngọc

Nữ

Bình Thuận

1210020072

67

T067

Thái Lâm Mỹ

Ngọc

Nữ

Bình Thuận

1350103018

68

T068

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyên

Nữ

Bình Thuận

1554020009

69

T069

Nguyễn Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

Bình Thuận

1310104015

70

T070

Đỗ Thị Thùy

Nguyên

Nữ

Bình Thuận

1310010010

71

T071

Lê Thị Long

Nhiên

Nữ

Bình Thuận

1310103020

72

T072

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

Bình Thuận

1254030007

73

T073

Võ Ngọc Ái

Như

Nữ

Bình Thuận

1154030156

74

T074

Nguyễn Dương Hồng

Nhung

Nữ

Bình Thuận

1354020032

75

T075

Đặng Thị Tuyết

Nhung

Nữ

Bình Thuận

1354020033

76

T076

Lê Trưng

Nương

Nữ

Bình Thuận

1310103065

77

T077

Lê Thị Kim

Oanh

Nữ

Bình Thuận

1250103016

78

T078

Nguyễn Thị Lâm

Oanh

Nam

Thái Bình

1350103022

79

T079

Nguyễn Hữu

Phúc

Nam

Hà Tĩnh

1554030016

80

T080

Ngô Thị Hải

Phượng

Nữ

Bình Thuận

1354020038

81

T081

Đặng Thị Như

Quỳnh

Nữ

Bình Thuận

1310104017

82

T082

Nguyễn Văn

Sang

Nam

Bình Thuận

1554030018

83

T083

Huỳnh Ngọc

Sang

Nam

Bình Thuận

1210010030

84

T084

Trần Vũ Sinh

Sơn

Nam

Bình Thuận

1310010011

85

T085

Lê Đình

Sự

Nam

Thanh Hóa

1210050029

86

T086

Trần Thảo

Sương

Nữ

Bình Thuận

1250103019

87

T087

Nguyễn Phạm Sương

Sương

Nữ

Bình Thuận

1354020041

88

T088

Hồ Thị Quý

Tâm

Nữ

Bình Thuận

1310104018

89

T089

Đặng Thị Hồng

Tâm

Nữ

Bình Thuận

1210020032

90

T090

Phạm Nguyên

Thắng

Nam

Bình Thuận

1310010012

91

T091

Bùi Thị  

Thanh

Nữ

Bình Thuận

1310103069

92

T092

Trần Thị

Thêm

Nữ

Bình Thuận

1110020392

93

T093

Nguyễn Thị Anh

Thi

Nữ

Bình Thuận

1110050552

94

T094

Đỗ Phương

Thi

Nữ

Bình Thuận

1310020041

95

T095

Trần Thị Cẩm

Thiên

Nữ

Bình Thuận

1310020042

96

T096

Bùi Thị Uyên

Thơ

Nữ

Bình Thuận

1554030022

97

T097

Đinh Thị Kim

Thoa

Nữ

Bình Thuận

1154020118

98

T098

Thông Thị Thanh

Thu

Nữ

Bình Thuận

1254030011

99

T099

Huỳnh Minh

Thu

Nam

Bình Thuận

1354010025

100

T100

Nguyễn Quỳnh Anh

Thư

Nữ

Bình Thuận

1354020044

101

T101

Trần Thị Mỹ

Thuận

Nữ

Bình Thuận

1354020045

102

T102

Trần Thị Ngọc

Thuận

Nữ

Bình Thuận

1310103028

103

T103

Huỳnh Văn

Thương

Nam

Bình Thuận

1154010057

104

T104

Đỗ Thị Thanh

Thuy

Nữ

Bình Thuận

1350103071

105

T105

Phạm Thị Thanh

Thúy

Nữ

Bình Thuận

1310020045

106

T106

Huỳnh Thị Kim

Thủy

Nữ

Bình Thuận

1154030209

107

T107

Bùi Thị Kim

Thủy

Nữ

Bình Thuận

1210103081

108

T108

Lê Thị Thanh

Thủy

Nữ

Bình Thuận

1310103029

109

T109

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

Nữ

Bình Thuận

1310103030

110

T110

Nguyễn Thị Ánh

Tiên

Nữ

Bình Thuận

1354020046

111

T111

Nguyễn Thị Mỹ

Tiên

Nữ

Bình Thuận

1210050036

112

T112

Võ Ngọc

Tiến

Nam

Bình Thuận

1254030012

113

T113

Cao Thiện

Tiến

Nam

Bình Thuận

1210103084

114

T114

Lê Đức Quốc

Toàn

Nam

Bình Thuận

1210050037

115

T115

Trương Ngọc

Toàn

Nam

Bình Thuận

1310040022

116

T116

Lê Quốc

Toàn

Nam

Bình Thuận

1254030013

117

T117

Nguyễn Văn

Toản

Nam

Bình Thuận

1310040025

118

T118

Trương Anh

Trà

Nam

Bình Thuận

1210020092

119

T119

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

Nữ

Bình Thuận

1354020048

120

T120

Hồ Thị Ngọc

Trâm

Nữ

Bình Thuận

1310020061

121

T121

Lê Thị Ngọc

Trâm

Nữ

Bình Thuận

1354020049

122

T122

Nguyễn Thị Tú

Trâm

Nữ

Bình Thuận

1154020125

123

T123

Nguyễn Thị Ngọc

Trầm

Nữ

Bình Thuận

1154030212

124

T124

Nguyễn Phương

Trang

Nữ

Bình Thuận

1554030024

125

T125

Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

Bình Thuận

0000000290

126

T126

Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

Bình Thuận

1354020051

127

T127

Dương Thị Thùy

Trang

Nữ

Bình Thuận

1210050040

128

T128

Nguyễn Huyền

Trang

Nữ

Bình Thuận

1310010020

129

T129

Phạm Trương Minh

Trí

Nam

Bình Thuận

1210020044

130

T130

Nguyễn Trương

Tri

Nam

Bình Thuận

1154010066

131

T131

Trần Thị Mỹ

Trinh

Nữ

Bình Thuận

1350103035

132

T132

Trần Thị Tuyết

Trinh

Nữ

Bình Thuận

1154030214

133

T133

Đào Xuân

Trường

Nam

Bình Thuận

1310020053

134

T134

Huỳnh Công

Tuấn

Nam

Bình Thuận

1250104007

135

T135

Lê Thủy

Tuyên

Nữ

Bình Thuận

1254010010

136

T136

Lê Thị Thanh

Tuyền

Nữ

Bình Thuận

1354020055

137

T137

Trần Thị Tuyết

Uyên

Nữ

Bình Thuận

1310103077

138

T138

Phan Thành Nhã

Uyên

Nữ

Bình Thuận

1354020056

139

T139

Phạm Thị Cao

Vân

Nữ

Khánh Hòa

1354020057

140

T140

Thái Thị

Vân

Nữ

Bình Thuận

1154030174

141

T141

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

Bình Thuận

1210050046

142

T142

Dương Thị Hồng

Vân

Nữ

Quảng Ngãi

1210050045

143

T143

Trần Thị Thảo

Vi

Nữ

Bình Thuận

1210020101

144

T144

Võ Thị Tường

Vi

Nữ

Bình Thuận

1354020058

145

T145

Võ Tấn

Vương

Nam

Bình Thuận

1310040023

146

T146

Ngô Ngọc Huyền

Vy

Nữ

Bình Thuận

1350103079

147

T147

Nguyễn Thị Thúy

Vy

Nữ

Bình Thuận

1354020060

148

T148

Châu Nữ Như

Ý

Nữ

Ninh Thuận

1210020105

149

T149

Lê Thị Kim

Yến

Nữ

Bình Thuận

1250103024

02526289888

Thống kê truy cập

0291515
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
366
486
1178
2182
8081
9985
291515

Forecast Today
432

Online (15 minutes ago):6
6 guests

Your IP:3.229.118.253