TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 Phan Thiết, ngày 14 tháng 09 năm 2016

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TOEIC KHÓA NGÀY 18/09/2016

 

Thời gian: 7h00 - 9h00, CN ngày 18/09/2016
Địa điểm:  P.07 - ĐHPT
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH MSSV
1 T001 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 1554030003
2 T002 Lê Văn An 13/01/1992 Nam Bình Thuận 1554030002
3 T003 Cao Duy An 25/03/1995 Nam Bình Thuận 1354010001
4 T004 Trần Ngọc Ánh 02/12/1994 Nữ Bình Thuận 1354020002
5 T005 Phạm Văn Cương 13/08/1994 Nam Bình Thuận 1310040002
6 T006 Huỳnh Quốc Cường 09/02/1995 Nam Bình Thuận 1351010003
7 T007 Ngô Thị Ngọc Diệp 27/10/1995 Nữ Bình Thuận 1350103047
8 T008 Đoàn Thị Kim Dung 21/06/1995 Nữ Bình Thuận 1350103005
9 T009 Nguyễn Thị Huỳnh Dung 13/01/1995 Nữ Bình Thuận 1350103085
10 T010 Ngô Quốc Dũng 13/06/1996 Nam Bình Thuận 1410040001
11 T011 Dương Đình Duy 30/07/1993 Nam Bình Thuận 1554030006
12 T012 Thái Bình Duy 15/06/1995 Nam Bình Thuận 1351010004
13 T013 Nguyễn Mỹ Duyên 01/11/1993 Nữ Bình Thuận 1554030007
14 T014 Phạm Trần Thị Duyên 18/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310020010
15 T015 Võ Thị Đẩu 06/04/1996 Nữ Bình Thuận 1450104002
16 T016 Nguyễn Quang Đức 05/12/1995 Nam Bình Thuận 1310040005
17 T017 Biền Tiểu Giang 15/09/1993 Nữ Bình Thuận 1554030008
18 T018 Phạm Hoàng Minh Giang 17/09/1995 Nam Bình Thuận 1351010005
19 T019 Lê Thị Thu 10/09/1993 Nữ Bình Thuận 1210020007
20 T020 Lại Hữu Hiếu 19/08/1992 Nam Vĩnh Long 1310040008
21 T021 Hồ Thị Thúy Hòa 15/07/1991 Nữ Quảng Nam  
22 T022 Đào Thị Mỹ Hồng 09/02/1994 Nữ Bình Thuận 1350103054
23 T023 Đặng Thị Hương 19/11/1995 Nữ Thanh Hóa 1350103056
24 T024 Đàm Thị Kim Huy 15/08/1994 Nữ Bình Thuận 1254030003
25 T025 Hồ Kinh Kha 04/01/1995 Nam Bình Thuận 1310040014
26 T026 Nguyễn Hồ Kim Khánh 13/02/1995 Nữ Bình Thuận 1310103054
27 T027 Nguyễn Văn Lâm 14/05/1994 Nam Bình Thuận 1351010008
28 T028 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/09/1994 Nữ Bình Thuận 1254030004
29 T029 Phạm Thị  Trúc Linh 09/07/1995 Nữ Bình Thuận 1350103014
30 T030 Tôn Thùy Nhật Linh 24/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310103055
31 T031 Võ Thành Long 14/12/1994 Nam Bình Thuận 1310040015
32 T032 Nguyễn Thị Lủy 10/03/1996 Nữ Bình Thuận 1450104008
33 T033 Phạm Thị Lưu Ly 22/08/1994 Nữ Bình Thuận 1250103012
34 T034 Lê Thanh Mến 25/06/1995 Nam Bình Thuận 1310103059
35 T035 Lê Thị   Miền 20/06/1995 Nữ Bình Thuận 1450103049
36 T036 Phan Quốc Mừng 16/07/1995 Nam Bình Thuận 1351010010
37 T037 Trần Thị Kiều My 07/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450104009
38 T038 Nguyễn Thị Minh Ngọc 02/03/1995 Nữ Bình Thuận 1351010011
39 T039 Trần Hoài Nhung 23/12/1995 Nữ Bình Thuận 1350103021
40 T040 Nguyễn Vũ Diệu Phin 05/04/1993 Nữ Bình Thuận 1110010194
41 T041 Trần Hoài Phương 06/11/1993 Nam Bình Thuận 1554010011
42 T042 Đặng Mai Phương 16/05/1996 Nữ Bình Thuận 1450104013
43 T043 Phạm Thị Phương 27/08/1995 Nữ Bình Thuận 1354020036
44 T044 Lê Anh Quân 12/10/1994 Nam Bình Thuận 1250103026
45 T045 Phạm Thị Thanh Qua 05/09/1995 Nữ Bình Thuận 1310103024
Danh sách này có 45 thí sinh          

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TOEIC KHÓA NGÀY 18/09/2016

Thời gian: 7h00 - 9h00, CN ngày 18/09/2016
Địa điểm:  P.02 - ĐHPT
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH MSSV
1 T046 Phan Minh Quốc 16/05/1991 Nam Đà Nẵng  
2 T047 Hồ Thành Quốc 12/11/1994 Nam Bình Thuận 1351010013
3 T048 Trần Thị Ngọc Quyên 20/06/1994 Nữ Bình Thuận 1554030017
4 T049 Trần Phạm Phương Quyên 12/06/1995 Nữ Bình Thuận 1310103067
5 T050 Nguyễn Thị Quỳnh 10/06/1995 Nữ Bình Thuận 1354020040
6 T051 Phan Thanh Sang 20/11/1995 Nam Bình Thuận 1350104007
7 T052 Ngô Hồng Sơn 08/10/1994 Nam Thái Bình 1354010036
8 T053 Hồ Thị Quý Tâm 26/04/1995 Nữ Bình Thuận 1310104018
9 T054 Lương Minh Tâm 12/08/1993 Nữ Bình Thuận 1554030021
10 T055 Nguyễn Thành Tâm 18/09/1995 Nam Bình Thuận 1350104008
11 T056 Trần Thị  Thắm 19/03/1995 Nữ Bình Thuận 1350103023
12 T057 Huỳnh Thị Mai Thảo 16/11/1995 Nữ Bình Thuận 1350103026
13 T058 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/05/1995 Nữ Bình Thuận 1350103068
14 T059 Trương Hoài Thảo 20/04/1996 Nữ Bình Thuận 1450104015
15 T060 Trần Hữu Thiện 01/08/1995 Nam Bình Thuận 1350104009
16 T061 Trần Thị Mỹ Tho 25/05/1995 Nữ Bình Thuận 1450104016
17 T062 Huỳnh Minh Thu 09/12/1993 Nam Bình Thuận 1354010025
18 T063 Nguyễn Thị Thu 10/09/1995 Nữ Ninh Thuận 1450104018
19 T064 Dương Vũ Quỳnh Thư 04/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104019
20 T065 Võ Đức Anh Thư 09/12/1991 Nữ Bình Thuận 1554030023
21 T066 Trần Công Thuận 25/12/1995 Nam Bình Thuận 1354010026
22 T067 Trần Bình Thuận 08/03/1993 Nam Bình Thuận 1450104021
23 T068 Nguyễn Thị Thu Thúy 15/02/1993 Nữ Bình Thuận 1154010058
24 T069 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1993 Nữ Bình Thuận 1554010014
25 T070 Trịnh Thị Thủy 15/06/1995 Nữ Nghệ An 1310020046
26 T071 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104024
27 T072 Nguyễn Thị Bảo Tiên 20/04/1993 Nữ Bình Thuận 1154010062
28 T073 Trương Ngọc Toàn 17/10/1995 Nam Bình Thuận 1310040022
29 T074 Lê Vương Minh Toàn 03/11/1994 Nam Ninh Thuận 1351010017
30 T075 Nguyễn Thị Tới 27/07/1995 Nữ Bình Thuận 1310103032
31 T076 Nguyễn Phương Trang 01/11/1993 Nữ Khánh Hòa 1554030024
32 T077 Đặng Thị Quỳnh Trang 29/09/1995 Nữ Bình Thuận 1310103036
33 T078 Nguyễn Thị Minh Tri 23/06/1994 Nữ Bình Thuận 1210050041
34 T079 Nguyễn Minh Trí 05/08/1992 Nam Đà Nẵng 1554030025
35 T080 Nguyễn Thị Việt Trinh 07/07/1996 Nữ Bình Thuận 1450104026
36 T081 Trần Thị Tuyết Trinh 01/01/1993 Nữ Bình Thuận 1154030214
37 T082 Lê Toàn Trung 28/10/1995 Nam Gia Lai 1350104012
38 T083 Huỳnh Như Tuấn 18/08/1988 Nam Bình Thuận 0000000353
39 T084 Nguyễn Thiện Tuấn 15/05/1995 Nam Bình Thuận 1351010019
40 T085 Trần Quang Tùng 20/01/1993 Nam Bình Thuận 1554030026
41 T086 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Nữ Bình Thuận 1254010010
42 T087 Võ Thị Hạnh Vi 20/02/1993 Nữ Bình Thuận 1154030175
43 T088 Trần Nguyễn Phương Vy 21/09/1995 Nữ Bình Thuận 1350103082
44 T089 Nguyễn Tường Vy 03/02/1991 Nữ Bình Thuận 0000000352
45 T090 Nguyễn Thị Ngọc Yến 06/10/1995 Nữ Bình Thuận 1310020057
Danh sách này có 45 thí sinh          
02526289888

Thống kê truy cập

0291533
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
366
1196
2182
8099
9985
291533

Online (15 minutes ago):5
5 guests

Your IP:3.229.118.253