TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRUNG TÂM PTNNL                                                                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

        

BIÊN BẢN

V/v tổng kết kết quả chấm phúc khảo kỳ thi CNTT cơ bản chuẩn đầu ra khóa ngày 13/07/2017


Căn cứ quyết định số 126/2014/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo trường Đại học Phan Thiết;

Căn cứ quyết định số 110/QĐ-ĐHPT/TT ngày 08/07/2017 về việc thành lập Hội đồng thi chuẩn đầu ra ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/07/2017;

Căn cứ quyết định số 113/QĐ-ĐHPT/TT ngày 08/07/2017 về việc công nhận danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/07/2017;

Căn cứ thông báo số 134/TB/TTPTNNL ngày 25/07/2017 về việc nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 13/07/2017;

Căn cứ vào đơn xin chấm phúc khảo của các thí sinh sau (trong bảng), Hội đồng thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT quyết định và đi đến thống nhất kết quả chấm phúc khảo cho các thí sinh  như sau:

 

    TT

                         

                         Họ Tên

Số Báo Danh

        Điểm Trắc Nghiệm

        Điểm Thực Hành

 

          Kết Quả

    Điểm cũ

   Điểm phúc           khảo

   Điểm cũ

    Điểm phúc          khảo

    1

Nguyễn Thị Hải

CB50

5.667

5.667

       4.75

          5

                Đạt

    2

Trương Thị Kim Phượng

CB75

5.833

5.833

       4.75 

          5

                Đạt

    3

Nguyễn Thị Ngọc Liên

CB60

6.167

6.167

       4.75

          5

                Đạt

    4

Nguyễn Minh Trâm

CB88

7.833

7.833

       4.75

          5

                Đạt

    5

Nguyễn Thanh Thiện

CB81

6.667

6.667

         4

          4

          Không đạt

    6

BK’ Rông Giang

CB49

6.5

6.5 

         4

          4

          Không đạt

 Danh sách này có 06 thí sinh.

 - Số lượng chấm phúc khảo đạt:  04 _SBD: CB50, CB75, CB60, CB88.

 - Số lượng chấm phúc khảo không đạt: 02_SBD: CB81, CB49.

Căn cứ vào thời hạn nhận đơn phúc khảo, kể từ ngày 03/08/2017 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực đã niêm yết kết quả chấm phúc khảo và sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khác./.

                                                                                                                                      Phan Thiết ngày 03 tháng 08 năm 2017

                                                                                                                                                     Giám đốc Trung tâm

                                                                                                                                                                 (Đã ký)

      

                                                                                                                                               Ths. Võ Khắc Trường Thi

02526289888

Thống kê truy cập

0130190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
237
322
1857
3808
10256
130190

Forecast Today
264

Online (15 minutes ago):52
52 guests

Your IP:54.198.77.35